Udvikling af mennesker

CONNEXII er en innovationsvirksomhed, der udvikler velfærdsteknologiske softwareløsninger og koncepter, som kan bidrage til at udvikle mennesker, så de i højere grad bliver i stand til at tage del i fællesskabet og deres egen udvikling.

I CONNEXII tror vi på, at vejen til at skabe positiv udvikling og forandring går gennem indlevelse, indføling og gensidig forståelse og accept af hinanden. 
Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og bekender os til, at fysisk og psykisk sundhed hænger uløseligt sammen.

Vi tilpasser konstant vores løsninger i forhold til vores kunders og omgivelsernes behov 
- altid under hensyntagen til, at det er mennesker, vi vil hjælpe.

STAYINTOUCH er vores løsning, der hjælper kommuner med at skabe nærværende og individualiseret support til deres borgere.

Værdier

I CONNEXII arbejder vi ud fra fire hovedværdier; Empatisk, Holistisk, Adaptiv og Resultatorienteret. Se Kalle fortælle om CONNEXII, og hvordan vi samarbejder med andre mennesker. Læs nederst hvilken betydning de fire værdier hver især har for os i samspillet med borgere og kunder.

  BorgereKunder
Empatisk
I CONNEXII tror vi på, at vejen, til at skabe positiv udvikling og forandring for og med andre mennesker, går igennem indlevelse og indføling.
 • Oplever sig forstået og mødt i øjenhøjde
 • Oplever nærvær
 • Oplever sig hjulpet
 • Oplever at have medindflydelse
 • Oplever at blive lyttet til
 • Oplever tillid til “systemet”
 • Oplever sig tryg
 • Bedre og mere effektiv visitation af borgerne
 • Giver bedreforståelsefor den enkelteborgers situation og behov
 • Borgerne oplever sig bedrehjulpet (forstået og lyttet til)
 • Mere realistiskeudviklingsplaner
Holistisk
I CONNEXII arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn og bekender os til, at fysisk og psykisk sundhed hænger uløseligt sammen.
 • Oplever sig set som den person, man er
 • Oplever medindflydelse
 • Oplever at hele perspektivet er med
 • Udviklingsplan, der rummer personens samlede behov
 • Udgangspunkt i den enkelte persons situation, ressourcer m.m.
 • Sikrer den optimale løsning på trods af ude fra kommende forandringer
 • Skaber bedre effektivitet på grund af bedre overdragelse, sammenhæng og overblik
 • Rådgivningsinnovation (løbende nye produkter)
Adaptiv
I CONNEXII tilpasser vi løsninger fleksibelt og i overensstemmelse med ændrede behov i vores omgivelser.
 • Løbende tilpasning af plan
 • Forandringer er tilladt
 • Forskellige udviklingshastigheder fra borger til borger
 • Fleksibilitet, hensyntagen og tilpasning
 • Sikrer opfølgning og kontinuitet for borgeren
 • Udviklingsorientering
 • Professionalisering over for virksomhederne i kommunen
Resultatorienteret
I CONNEXII holder vi et konstant og konsekvent fokus på at skabe resultater.

Vi søger den enkleste og mest effektive vej til at nå målet.

 • Flest mulige borgere, der kommer videre i livet (selvforsørgende)
 • Målet er altid job/uddannelse
 • Økonomisk besparelse, fordi udslusningsstatistikken bliver hurtigere
 • Keep-it-simple (nemt at bruge, sparer tid)