Udvikling af mennesker

CONNEXII er en innovationsvirksomhed, der udvikler velfærdsteknologiske softwareløsninger og koncepter, som kan bidrage til at udvikle mennesker, så de i højere grad bliver i stand til at tage del i fællesskabet og deres egen udvikling.

I CONNEXII tror vi på, at vejen til at skabe positiv udvikling og forandring går gennem indlevelse, indføling og gensidig forståelse og accept af hinanden.
Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og bekender os til, at fysisk og psykisk sundhed hænger uløseligt sammen.

Vi tilpasser konstant vores løsninger i forhold til vores kunders og omgivelsernes behov – altid under hensyntagen til, at det er mennesker, vi vil hjælpe.

STAYINTOUCH er vores løsning, der hjælper kommuner og regioner med at skabe nærværende kommunikation og support til deres borgere. STAYINTOUCH lever naturligvis op til GDPR-kravene.

Værdier

I CONNEXII arbejder vi ud fra fire hovedværdier; Empatisk, Holistisk, Adaptiv og Resultatorienteret. Læs herunder hvilken betydning de fire værdier hver især har for os.

Empatisk  HolistiskAdaptivResultatorienteret
I CONNEXII tror vi på, at vejen, til at skabe positiv udvikling og forandring for og med andre mennesker, går igennem indlevelse og indføling. I CONNEXII arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn og bekender os til, at fysisk og psykisk sundhed hænger uløseligt sammen.I CONNEXII tilpasser vi løsninger fleksibelt og i overensstemmelse med ændrede behov i vores omgivelser.I CONNEXII holder vi et konstant og konsekvent fokus på at skabe resultater.

Vi søger den enkleste og mest effektive vej til at nå målet.